نام واحد : آرمان یدک غرب

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : خ ابوذر ک 389
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی 2
 • تلفن واحد : ********441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی ارومیه دو
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141410443

 • سریال مجوز : 1204680
 • شماره مجوز : 20
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : عزیز خلیلزاده حصار
 • شرح محصول : 34301637
 • ظرفیت : 0 گیت سوپاپ
 • گروه 2 رقمی : 12/12/1383
 • گروه 4 رقمی : 35839
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 400000
 • پیشرفت : 4000%
  4000%