نام واحد : شهرام علاقمند

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : میاندوآب
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی
 • تلفن شرکت : *******481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی میاندوآب
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141811178

 • سریال مجوز : 1205073
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : شهرام علاقمند
 • شرح محصول : 34301251
 • ظرفیت : 0 لنت صفحه کلاچ
 • گروه 2 رقمی : 28/09/1388
 • گروه 4 رقمی : 1102/248
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 60
 • پیشرفت : 4545%
  4545%