نام واحد : آروین پویش

نام محصول : جرقه زن مشعل

 • سریال مجوز : 1759519
 • شماره مجوز : 61277
 • تاریخ مجوز : 10/02/1379
 • کد محصول : 31101529
 • شرح محصول : ترانس جرقه مشعل
 • ظرفیت : 8,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%