نام واحد : صنایع غذایی پرورپودر

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 1 بلوار تلاش جنوبی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباسعلی رنجبریان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : روغن خام سویا

 • سریال مجوز : 200004000000
 • شماره مجوز : 1548603/120
 • تاریخ مجوز : 28/01/1395
 • کد محصول : 1514412302
 • شرح محصول : روغن خام سویا
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%