نام واحد : سیروس قاسمی میاوقی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : بلوارشیخ...
 • تلفن شرکت : ****235جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارشیخ شلتوت روبروی پمپ بنزین ص.پ3493-57155
 • تلفن واحد : ****235جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141419169

 • سریال مجوز : 1207103
 • شماره مجوز : 12
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سیروس قاسمی میاوقی
 • شرح محصول : 34301513
 • ظرفیت : 0 توپی های چرخ
 • گروه 2 رقمی : 23/07/1388
 • گروه 4 رقمی : 27544
 • نوع مجوز : 16/2837
 • وضعیت : 40
 • پیشرفت : 16370%
  16370%