نام واحد : کشاورزی و تحقیقاتی بین الملل نوین

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : شهرک توس-...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز دو- خیابان اندیشه 6- قطعه 305
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کوروش شریعتی مقدم
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : انواع دم نوش

 • سریال مجوز : 200005000000
 • شماره مجوز : 1560220/120
 • تاریخ مجوز : 09/03/1395
 • کد محصول : 1549312325
 • شرح محصول : انواع دم نوش
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%