نام واحد : شرکت صنعتی رخش تریلر آذر

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : تهران میدان...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ک 7جاده سلماس روبروی گردآباد
 • تلفن واحد : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141419127

 • سریال مجوز : 1207269
 • شماره مجوز : 60
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمود پاشایی آلمان آباد
 • شرح محصول : 34201312
 • ظرفیت : 0 انواع تانکرحمل مایعات پشت وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 19/08/1390
 • گروه 4 رقمی : 110/34774
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 30
 • پیشرفت : 16160%
  16160%