نام واحد : مهرک صنعت ارومیه

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی فاز 2 قطعه E2 کد پستی 571475564
 • تلفن واحد : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی ارومیه دو
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143452958

 • سریال مجوز : 1207361
 • شماره مجوز : 24
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حافظ ذوالفقاری
 • شرح محصول : 34101320
 • ظرفیت : 0 انواع تریلی
 • گروه 2 رقمی : 03/11/1387
 • گروه 4 رقمی : 44636
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 80
 • پیشرفت : 8777%
  8777%