نام واحد : ایوب قادری اوزن قشلاق

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : بوکان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ****655جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بوکان قطعه 67 ص.پ 558-59515
 • تلفن واحد : ****655جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی بوکان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144822099

 • سریال مجوز : 1207641
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ایوب قادری اوزن قشلاق
 • شرح محصول : 34201314
 • ظرفیت : 0 اتاق حمل کالا
 • گروه 2 رقمی : 24/03/1388
 • گروه 4 رقمی : 11265
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 60
 • پیشرفت : 1960%
  1960%