نام واحد : معصوم لک اوغلی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******461جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی خوی بلوار صنعتگران 2 - خیابان چهارم
 • تلفن واحد : *******461جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی خوی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9149636439

 • سریال مجوز : 1208205
 • شماره مجوز : 9
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : معصوم لک اوغلی
 • شرح محصول : 34201125
 • ظرفیت : 0 اتاق برای نصب روی شاسی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 12/12/1388
 • گروه 4 رقمی : 1101/3744
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 36
 • پیشرفت : 2105%
  2105%