نام واحد : عبیداله قادری اوزون قشلاق

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : بوکان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی
 • تلفن شرکت : *******482جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******482جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی بوکان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 4826553355

 • سریال مجوز : 1209674
 • شماره مجوز : 14
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : طه زاده - رادمنش-اوزون قشلاق
 • شرح محصول : 34101415
 • ظرفیت : 0 شاسی کامیون
 • گروه 2 رقمی : 03/08/1386
 • گروه 4 رقمی : 36189
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 2500
 • پیشرفت : 6000%
  6000%