نام واحد : مجید جعفر زاده

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : میاندوآب
 • نشانی شرکت : جاده بوکان...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده بوکان نبش میدان عاشورا
 • تلفن واحد : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143811262

 • سریال مجوز : 1213675
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مجید جعفرزاده
 • شرح محصول : 34201314
 • ظرفیت : 0 اتاق حمل کالا
 • گروه 2 رقمی : 26/08/1388
 • گروه 4 رقمی : 1102/91
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 120
 • پیشرفت : 4796%
  4796%