نام واحد : خالق سلیمانی

 • استان : زنجان
 • شهر : ایجرود
 • نشانی شرکت : 1.5کیلومتر...
 • تلفن شرکت : *******241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 1.5 کیلومتر مانده به زرین آباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : خالق سلیمانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 118/30242
 • تاریخ مجوز : 22/09/1391
 • کد محصول : 1533412315
 • شرح محصول : خوراک آماده دام
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%