نام واحد : تعاونی اروم نوین فیلتر

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : بلوار آزادی...
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار آزادی روبروی گمرک خیابان 16 متری استاد تنها پلاک 4
 • تلفن واحد : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141466748

 • سریال مجوز : 1216941
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سمیه اسمعیل زاده
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 20/02/1390
 • گروه 4 رقمی : 110/6670
 • نوع مجوز : 16/5243
 • وضعیت : 350000
 • پیشرفت : 1528%
  1528%