نام واحد : اصفهان اگزوز-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی اشترجان خ هشتم پ 65
 • تلفن واحد : ***********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشترجان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131191781

 • سریال مجوز : 1301146
 • شماره مجوز : 36
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد تقی سجودی
 • شرح محصول : 34301666
 • ظرفیت : 0 منیفولدهواوبنزین
 • گروه 2 رقمی : 24/04/1388
 • گروه 4 رقمی : 13810
 • نوع مجوز : 1913097
 • وضعیت : 50
 • پیشرفت : 21301%
  21301%