نام واحد : محسن مجرین

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن مجرین
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان1

نام محصول : آرد یا پودر سوخاری

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 33788
 • تاریخ مجوز : 16/09/1394
 • کد محصول : 1541412342
 • شرح محصول : آرد یا پودر سوخاری
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%