نام واحد : ماشین سازی شاهین شهر - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : خ سروش بعد از...
 • تلفن شرکت : ****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت فاز2 خ دوم
 • تلفن واحد : *************031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی مورچه خورت
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1301232
 • شماره مجوز : 70
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مومنی کربکندی-رضا
 • شرح محصول : 35911312
 • ظرفیت : 0 قطعات بدنه موتورسیکلت
 • گروه 2 رقمی : 01/06/1382
 • گروه 4 رقمی : 11786
 • نوع مجوز : 1913172
 • وضعیت : 500
 • پیشرفت : 2268%
  2268%