نام واحد : خودرو سازی پیشرو دیزل آسیا - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : ص پ 139 نجف...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی نجف آباد-تیران روبروی پلیس راه 0
 • تلفن واحد : ***********033جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی نجف آباد1
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9132330741

 • سریال مجوز : 1301237
 • شماره مجوز : 250
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سید علی مرتضوی
 • شرح محصول : 28921310
 • ظرفیت : 0 انواع قالب فلزی بروش ماشینکاری
 • گروه 2 رقمی : 15/06/1383
 • گروه 4 رقمی : 5202
 • نوع مجوز : 191320216
 • وضعیت : 30
 • پیشرفت : 97794%
  97794%