نام واحد : تولیدی وتحقیقاتی مبارز - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ابتدای...
 • تلفن شرکت : ************625جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جی انتهای خ 5
 • تلفن واحد : *******572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک پایگاه هشتم
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9192116911

 • سریال مجوز : 1301320
 • شماره مجوز : 300
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ابراهیم فرهادی
 • شرح محصول : 34101316
 • ظرفیت : 0 کامیون سنگین
 • گروه 2 رقمی : 23/07/1374
 • گروه 4 رقمی : 489
 • نوع مجوز : 1913290
 • وضعیت : 300
 • پیشرفت : 900%
  900%