نام واحد : نهام ایران - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : چهارباغ بالا...
 • تلفن شرکت : ******620جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راه مبارکه خ ششم فاز1ب25پ1و2
 • تلفن واحد : *******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131184786

 • سریال مجوز : 1301381
 • شماره مجوز : 47
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علی آذربایجانی
 • شرح محصول : 34301252
 • ظرفیت : 0 سیستم پلوس دیفرانسیل جلوخودرو
 • گروه 2 رقمی : 20/11/1389
 • گروه 4 رقمی : 55117
 • نوع مجوز : 191320536
 • وضعیت : 550
 • پیشرفت : 11000%
  11000%