نام واحد : اسماعیلی فرد- رضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان خ مشیرالدوله جنب تعمیزگاه اسمائیلی فرد0
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131181682

 • سریال مجوز : 1301406
 • شماره مجوز : 3
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : رضا اسماعیل فرد
 • شرح محصول : 34301611
 • ظرفیت : 0 اجزاء موتورهای وسائل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 28/12/1363
 • گروه 4 رقمی : 7390
 • نوع مجوز : 1245
 • وضعیت : 20
 • پیشرفت : 10%
  10%