نام واحد : رینگ سازی خاور-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ صائب گاراژ...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه خ 9فاز1بلوک22پ4 شرقی
 • تلفن واحد : *******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131198535

 • سریال مجوز : 1301455
 • شماره مجوز : 13
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محسن شاهی محمدی
 • شرح محصول : 34301515
 • ظرفیت : 0 رینگ چرخ خودرو
 • گروه 2 رقمی : 23/01/1388
 • گروه 4 رقمی : 54269
 • نوع مجوز : 1913203
 • وضعیت : 700
 • پیشرفت : 13127%
  13127%