نام واحد : ایران یدک - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت خ 9 فاز 1
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی مورچه خورت
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131170155

 • سریال مجوز : 1301478
 • شماره مجوز : 12
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سیدعلی خلیفه سلطانی
 • شرح محصول : 34201210
 • ظرفیت : 0 انواع اجزاء بدنه وسایل نقلیه موتوری
 • گروه 2 رقمی : 20/03/1374
 • گروه 4 رقمی : 943
 • نوع مجوز : 1294
 • وضعیت : 400
 • پیشرفت : 550%
  550%