نام واحد : قالبسازی علمی - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی اشترجان
 • تلفن واحد : ********3.1جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشترجان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1302351
 • شماره مجوز : 32
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : آقای
 • شرح محصول : 28911130
 • ظرفیت : 0 قالب زنی انواع فلزات
 • گروه 2 رقمی : 25/02/1374
 • گروه 4 رقمی : 552
 • نوع مجوز : 1420002
 • وضعیت : 30
 • پیشرفت : 1376%
  1376%