نام واحد : صنایع غذایی مهراد چاشنی توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حیدر ناظمی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع شور کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 1448200/120
 • تاریخ مجوز : 12/11/1393
 • کد محصول : 1513412576
 • شرح محصول : انواع شور کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%