نام واحد : قطعه سازان اصفهان پیشرو-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی اشترجان خ ششم فرعی 3 پ 245
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشترجان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131183394

 • سریال مجوز : 1303560
 • شماره مجوز : 14
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ساربان-اکبر
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 23/11/1385
 • گروه 4 رقمی : 48840
 • نوع مجوز : 1913208
 • وضعیت : 2000
 • پیشرفت : 5000%
  5000%