نام واحد : ستاره پالایه - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ خرم چهارراه...
 • تلفن شرکت : ******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 900متری شرق ج اصفهان-تهران حسین آباد گاریچه خ 36
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک حسین آبادگاریچه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131181897

 • سریال مجوز : 1303807
 • شماره مجوز : 60
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مرتضی نژادستاری
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 17/03/1386
 • گروه 4 رقمی : 2710
 • نوع مجوز : 1913205
 • وضعیت : 1500000
 • پیشرفت : 31000%
  31000%