نام واحد : صنایع گورت اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جی خ یکم فرعی 2 پ 28
 • تلفن واحد : ****572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک پایگاه هشتم
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131191038

 • سریال مجوز : 1304888
 • شماره مجوز : 30
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فرزاد صدری نجفی
 • شرح محصول : 34301417
 • ظرفیت : 0 انواع لنت ترمز
 • گروه 2 رقمی : 24/03/1391
 • گروه 4 رقمی : 49145
 • نوع مجوز : 191336409
 • وضعیت : 1100
 • پیشرفت : 7800%
  7800%