نام واحد : گلپونه اردبیل

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی1-خ...
 • تلفن شرکت : ******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رحیم خیاظ نوروزی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 1

نام محصول : نوشابه با طعم لیمویی

 • سریال مجوز : 200008000000
 • شماره مجوز : 125/7375
 • تاریخ مجوز : 02/03/1392
 • کد محصول : 1554512322
 • شرح محصول : نوشابه با طعم لیمویی
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%