نام واحد : روئین صنعت سپاهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی اشترجان خ 14 پ 193
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشترجان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9132261473

 • سریال مجوز : 1306905
 • شماره مجوز : 47
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدرضا کدخدایی
 • شرح محصول : 34301513
 • ظرفیت : 0 توپی های چرخ
 • گروه 2 رقمی : 24/05/1379
 • گروه 4 رقمی : 5424
 • نوع مجوز : 1913073
 • وضعیت : 900
 • پیشرفت : 2490%
  2490%