نام واحد : اطلس پمپ سپاهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک دولت آباد ک 6 خ بلور و شیشه
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131194547

 • سریال مجوز : 1307003
 • شماره مجوز : 55
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ابراهیم احمدی دستگردی
 • شرح محصول : 34301654
 • ظرفیت : 0 پمپ روغن اویل پمپ
 • گروه 2 رقمی : 20/02/1385
 • گروه 4 رقمی : 4235
 • نوع مجوز : 1913074
 • وضعیت : 200000
 • پیشرفت : 11504%
  11504%