نام واحد : مهندسی و تولیدی الکترون الکتریک

نام محصول : استب نوربالاوپائین خودرو

 • سریال مجوز : 1759644
 • شماره مجوز : 60305
 • تاریخ مجوز : 11/12/1376
 • کد محصول : 31901232
 • شرح محصول : کلید پائین نور بالاوپایین
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%