نام واحد : خدابین - اصغر

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ اب 250 ک ش...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه خ 7 خ منبع آب
 • تلفن واحد : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133135662

 • سریال مجوز : 1307509
 • شماره مجوز : 32
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اصغر خدابین
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 12/11/1373
 • گروه 4 رقمی : 16971
 • نوع مجوز : 1913079
 • وضعیت : 500000
 • پیشرفت : 172%
  172%