نام واحد : ماشین سازی شاهین شهر سپاهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : تهران ج...
 • تلفن شرکت : ****************026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت ف 2 خ 2ش 10
 • تلفن واحد : *************031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی مورچه خورت
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131675584

 • سریال مجوز : 1307619
 • شماره مجوز : 60
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : رضا مومنی کربکندی
 • شرح محصول : 34301332
 • ظرفیت : 0 اکسلهای جلووعقب
 • گروه 2 رقمی : 17/05/1378
 • گروه 4 رقمی : 4206
 • نوع مجوز : 1913080
 • وضعیت : 720
 • پیشرفت : 1643%
  1643%