نام واحد : رفیعی - عباس

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دولت اباد200 متری میدان ولیعصرصنایع فلزی لوکس
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131113313

 • سریال مجوز : 1307777
 • شماره مجوز : 3
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : عباس رفیعی دولت ابادی
 • شرح محصول : 34201112
 • ظرفیت : 0 اتاق وانت
 • گروه 2 رقمی : 19/03/1380
 • گروه 4 رقمی : 2432
 • نوع مجوز : 1913082
 • وضعیت : 12
 • پیشرفت : 389%
  389%