نام واحد : صابر لاستیک گلپایگان -شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپایگان
 • نشانی شرکت : سعادت آباد م...
 • تلفن شرکت : ******222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی گلپایگان مجتمع سایپاخ خوانسار خ ارکیده1
 • تلفن واحد : ************032جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی گلپایگان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131719444

 • سریال مجوز : 1308083
 • شماره مجوز : 121
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : جعفر حسن خانلو سعید آبادی
 • شرح محصول : 29191570
 • ظرفیت : 0 انواع کاسه نمد
 • گروه 2 رقمی : 25/07/1385
 • گروه 4 رقمی : 31339
 • نوع مجوز : 191308560
 • وضعیت : 1530000
 • پیشرفت : 11000%
  11000%