نام واحد : صنعتگر اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : ****630جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جی خ یکم روبروی فرعی 2 پ 31
 • تلفن واحد : ******572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک پایگاه هشتم
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131180452

 • سریال مجوز : 1308100
 • شماره مجوز : 22
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : بهزاد زندیان
 • شرح محصول : 34301655
 • ظرفیت : 0 پمپ گردش اب موتورواترپمپ
 • گروه 2 رقمی : 22/07/1389
 • گروه 4 رقمی : 26987
 • نوع مجوز : 191308577
 • وضعیت : 80000
 • پیشرفت : 5300%
  5300%