نام واحد : لنت ترمز کویر کاشان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : تهران بزرگراه...
 • تلفن شرکت : *******887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی راوند کاشان بلوارشماره 1 ج لنت پارس
 • تلفن واحد : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی راوند
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131613426

 • سریال مجوز : 1308253
 • شماره مجوز : 45
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : لاجوردی-سیدعلی
 • شرح محصول : 35201318
 • ظرفیت : 0 کفشک ترمز قطار
 • گروه 2 رقمی : 08/09/1382
 • گروه 4 رقمی : 22046
 • نوع مجوز : 1913087
 • وضعیت : 2000000
 • پیشرفت : 28400%
  28400%