نام واحد : عبدالهی کجانی - علی

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ امام خمینی انتهای مشیرالدوله م تعمیرگاه امام حسین پارس 0
 • تلفن واحد : ****386جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133108293

 • سریال مجوز : 1308557
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مصطفی عبدالهی کجانی
 • شرح محصول : 34101415
 • ظرفیت : 0 شاسی کامیون
 • گروه 2 رقمی : 19/08/1378
 • گروه 4 رقمی : 6152
 • نوع مجوز : 1913090
 • وضعیت : 800
 • پیشرفت : 2432%
  2432%