نام واحد : کریمی قرطمانی - مصطفی

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ اردیبهشت ک...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی محمود آباد 100م شرق ج اصفهان-تهران خ28
 • تلفن واحد : ****380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک حسین آبادگاریچه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131185321

 • سریال مجوز : 1308856
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مصطفی کریمی قرطمانی
 • شرح محصول : 28931429
 • ظرفیت : 0 قفل ایمنی اسانسور
 • گروه 2 رقمی : 01/05/1387
 • گروه 4 رقمی : 55268
 • نوع مجوز : 191309334
 • وضعیت : 15000
 • پیشرفت : 1365%
  1365%