نام واحد : فراکوش نجف آباد-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نجف آباد در 390 متری شمال خ نیرو در امتداد خ معدن در ضلع غربی خ مذکور (خ دوم پ20)
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی نجف آباد1
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131183065

 • سریال مجوز : 1309448
 • شماره مجوز : 34
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسنعلی یوسفیان نجف آبادی
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 06/04/1391
 • گروه 4 رقمی : 49390
 • نوع مجوز : 191309936
 • وضعیت : 1800
 • پیشرفت : 15540%
  15540%