نام واحد : سرجوقیان - مصطفی

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ فردوسی ج...
 • تلفن شرکت : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ معراج خ فجر ک هاتف پ 77
 • تلفن واحد : ****554جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی سرجوقیان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قاب چراغهای روشنائی

 • سریال مجوز : 1315143
 • شماره مجوز : 4180
 • تاریخ مجوز : 01/05/1381
 • کد محصول : 31501550
 • شرح محصول : قاب چراغهای روشنائی
 • ظرفیت : 16,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%