نام واحد : علی اصغر شاهسون

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : شهرتهران...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی جنت آباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اصغر شاهسون
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی جنت آباد

نام محصول : قیر غلیظ شده

 • سریال مجوز : 2220774
 • شماره مجوز : 10476
 • تاریخ مجوز : 07/04/1390
 • کد محصول : 23201417
 • شرح محصول : قیر غلیظ شده
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%