نام واحد : حاج رستم هندی - مسعود

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان مجاورمنطقه صنعتی محمودآبادخ6ک مهدیه
 • تلفن واحد : ***304جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک حسین آبادگاریچه
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1309600
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : آقای
 • شرح محصول : 34301211
 • ظرفیت : 0 جعبه دنده [گیربکس خودرو ]
 • گروه 2 رقمی : 31/03/1377
 • گروه 4 رقمی : 2611
 • نوع مجوز : 1913100
 • وضعیت : 4000
 • پیشرفت : 293%
  293%