نام واحد : مهدی مومنی دهقی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه-خ...
 • تلفن شرکت : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه
 • تلفن واحد : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی مومنی دهقی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : الیاف پوششی فیبری وسلولزی رنگ داخلی ساختمان

 • سریال مجوز : 1506784
 • شماره مجوز : 9012
 • تاریخ مجوز : 19/04/1390
 • کد محصول : 26991496
 • شرح محصول : الیاف پوششی فیبری وسلولزی رنگ داخلی ساختمان
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%