نام واحد : محمد افروغ

 • استان : لرستان
 • شهر : الیگودرز
 • نشانی شرکت : الیگودرز -...
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : الیگودرز - شهر الیگودرز - خ امام خمینی - خ طالقانی جنوبی
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد افروغ
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مصنوعات سنگی

 • سریال مجوز : 2911660
 • شماره مجوز : 5624
 • تاریخ مجوز : 20/04/1390
 • کد محصول : 26961210
 • شرح محصول : مصنوعات سنگی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%