نام واحد : رفیعی دولت آبادی-علی اکبر

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : ******459جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان دولت آباداول خ دستگردجنب پست برق
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131199146

 • سریال مجوز : 1309645
 • شماره مجوز : 13
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علی اکبر رفیعی
 • شرح محصول : 29191242
 • ظرفیت : 0 سردخانه متحرک
 • گروه 2 رقمی : 15/04/1377
 • گروه 4 رقمی : 2895
 • نوع مجوز : 1913101
 • وضعیت : 20
 • پیشرفت : 207%
  207%