نام واحد : عرفانی جزی - نعمت اله

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : 1/9ک شمال م شهرداری گزدرامتداد بلوار کشاورز خ صنعت درعمق5 کیلومتری شمال خ مزبور اراضی گرگاب
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نعمت الله عرفانی جزی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک سفالی تیغه

 • سریال مجوز : 1340060
 • شماره مجوز : 8169
 • تاریخ مجوز : 23/04/1390
 • کد محصول : 26931132
 • شرح محصول : بلوک سفالی تیغه
 • ظرفیت : 7,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%