نام واحد : عباس عباسی ازندریانی

نام محصول : انواع کاشی

  • سریال مجوز : 3310136
  • شماره مجوز : 7117
  • تاریخ مجوز : 22/04/1390
  • کد محصول : 26931150
  • شرح محصول : انواع کاشی
  • ظرفیت : 150,000 متر مربع
  • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
  • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 0%
    0%