نام واحد : فرمان خودرو سپاهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جی خ 1 انتهای فرعی 6
 • تلفن واحد : ****572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک پایگاه هشتم
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131183515

 • سریال مجوز : 1309676
 • شماره مجوز : 146
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سیدقاسم قاسمی نیا
 • شرح محصول : 34301314
 • ظرفیت : 0 مارپیچ فرمان
 • گروه 2 رقمی : 05/11/1384
 • گروه 4 رقمی : 23595
 • نوع مجوز : 1913101
 • وضعیت : 200000
 • پیشرفت : 19673%
  19673%